Aktualności

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 w Szkole Doktorskiej BioPlanet

W środę 23 października zainaugurowano nowy rok akademicki w Szkole Doktorskiej BioPlanet,

Szkoła ta przygotowuje do uzyskania stopnia doktora w dyscyplinach nauki biologiczne oraz nauki o Ziemi i środowisku i tworzą ją cztery instytuty Polskiej Akademii Nauk: Instytut Paleobiologii, Instytut Parazytologii, Instytut Biologii Ssaków oraz Muzeum i Instytut Zoologii, który jest liderem Szkoły.

Na spotkaniu zebrali się nie tylko nowi doktoranci, ale także ich przyszli promotorzy, koordynatorzy Szkoły z poszczególnych Instytutów oraz dyrekcje instytutów.

Po odebraniu ślubowania i wręczeniu indeksów, kierownik szkoły – dr hab. Przemysław Chylarecki –przedstawił doktorantom i ich opiekunom najważniejsze aspekty zarówno samego toku kształcenia jak i funkcjonowania Szkoły

Otwarty dla publiczności wykład inauguracyjny Szkoły zatytułowany „Refugees among mammals” wygłosił prof. Rafał Kowalczyk, dyrektor Instytutu Biologii Ssaków PAN.

Fotografie (C) J. Romaniuk

Zaproszenie na Inaugurację roku akademickiego 2019/2020 w Szkole Doktorskiej BioPlanet

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020 w Szkole Doktorskiej odbędzie się w dniu 23 października 2019 r. o godz. 11:00 w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN w Warszawie. Podczas inauguracji przewidziane jest złożenie ślubowania przez doktorantów Szkoły. W ramach uroczystości, w części otwartej dla publiczności, o godz. 12:00 prof. Rafał Kowalczyk wygłosi wykład inauguracyjny pt. „Refugees among mammals”. Program inauguracji dostępny jest tutaj.

 

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ W INSTYTUCIE PALEOBIOLOGII PAN

Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej BioPlanet w Instytucie Paleobiologii PAN odbędzie się 17 września (wtorek) o godz. 10.30 w Instytucie Paleobiologii PAN, Twarda 51/55, w pokoju 127.
Kandydaci są proszeni o przygotowanie dwóch krótkich prezentacji PowerPoint (4-10 slajdów): jednej dotyczącej swojej pracy magisterskiej oraz drugiej przedstawiającej główne założenia planowanej rozprawy doktorskiej.