Instytut Parazytologii im. Witolda Stefańskiego PAN

W Instytucie Parazytologii PAN badamy pasożyty, ich cykle rozwojowe i drogi rozprzestrzeniania. Mając na uwadze wzajemne oddziaływanie organizmów w układzie pasożyt- żywiciel analizujemy  procesy biochemiczne, immunologiczne i molekularne,  procesy chorobowe wywoływane przez pasożyta i reakcje obronne żywiciela. Prowadzimy również badania nad immunoprewencją inwazji z wykorzystaniem białek natywnych i rekombinowanych oraz właściwościami immunomodulacyjnymi białek pasożytów.
W naszym Instytucie istnieje możliwość realizacji tematów doktorskich z parazytologii w wyżej wymienionym zakresie. Realizujemy krajowe i międzynarodowe projekty badawcze i współpracujemy z wieloma ośrodkami w kraju i za granicą.

Więcej na stronie Instytutu