Instytut Biologii Ssaków PAN

Instytut Biologii Ssaków PAN (IBS PAN)  jest samodzielną jednostką naukowo-badawczą kategorii A i  jedną z najstarszych instytucji naukowych PAN. Jest zlokalizowany w Białowieży, w centralnej części Puszczy Białowieskiej – ostatniego naturalnego lasu niżowego Europy i obiektu Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO. IBS PAN jest placówką naukową rozpoznawalna na świecie prowadzącą bardzo szeroką współpracę międzynarodową. Posiada warunki niezbędne do realizacji zaawansowanych badań naukowych i przedsięwzięć edukacyjnych – zaangażowany zespół, nowoczesny budynek z dobrze wyposażonymi laboratoriami naukowymi oraz bliskość wyjątkowego obszaru badawczego. Badania prowadzone przez IBS PAN od początku istnienia jednostki kształtowały rozwój teriologii w Polsce. Interdyscyplinarne badania w zakresie morfologii, taksonomii, systematyki, ewolucji, genetyki populacji, etologii, ekologii i paleoekologii ssaków prowadzone przez Instytut mają charakter poznawczy, ale znajdują również zastosowanie w ochronie przyrody i zarządzaniu.

W Instytucie Biologii Ssaków PAN istnieje możliwość realizacji tematów doktorskich z zakresu nauk biologicznych, szczególnie ekologii ssaków, pod kierunkiem doświadczonych i uznanych pracowników naukowych.

Więcej informacji na stronie Instytutu