Kontakt

W sprawach administracyjnych prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy pod podane niżej adresy:

  • Muzeum i Instytut Zoologii PAN – tel. (22) 629 32 21; sekretariat@miiz.waw.pl;
  • Instytut Biologii Ssaków PAN – tel. (85) 682 77 50 (sekretariat) lub (85) 682 77 73 (dr hab. Marta Kołodziej-Sobocińska, koordynator szkoły w IBS PAN); mksobocinska@ibs.bialowieza.pl;
  • Instytut Paleobiologii PAN – tel. (22) 697 88 50; paleo@twarda.pan.pl;
  • Instytut Parazytologii PAN – tel. (22) 697 89 81 (dr hab. Jakub Gawor, koordynator szkoły w IPAR PAN); gaworj@twarda.pan.pl