Proponowane tematy doktoratów

 

Instytut Paleobiologii PAN

Lista potencjalnych promotorów wraz z obszarami zainteresowań http://www.paleo.pan.pl/pl/index.html

 

Instytut Parazytologii PAN

Promotor prof. dr hab. Aleksander Demiaszkiewicz

Pasożyty i parazytozy u wolno żyjących przeżuwaczy [Parasites and parasitoses in free living ruminants]

Promotor prof. dr hab. Grzegorz Karbowiak

Dynamika sezonowa zakażeń kleszczy patogenami chorób transmisyjnych [The seasonal dynamics of ticks infections with transmission diseases pathogens]

Promotor prof. dr hab. Mieczysława I. Boguś

Mechanizmy chroniące owady przed entomopatogennymi mikroorganizmami [Mechanisms that protect insects against entomopathogenic microorganisms]

 Czy substancje obecne w kutikuli owadów mogą być pomocne w walce z grzybicami?
[Could insect cuticle compounds be helpful in the fight against mycoses?] [grant Narodowego Centrum Nauki]

 

Muzeum i Instytut Zoologii PAN

Promotor dr hab. Marcin Kamiński [mkaminski@miiz.waw.pl]

Filogeneza i rewizja taksonomiczna chrząszczy z podplemienia Eurynotina (Coleoptera: Tenebrionidae) [grant Narodowego Centrum Nauki]

Promotor dr hab. Roman Gula [rgula@miiz.eu]

Restytucja wilków w regionie świętokrzyskim w kontekście zmian użytkowania gruntów [grant Save Wildlife Conservation Found]

Promotor dr hab. Robert Rutkowski [robertrut@miiz.waw.pl]

Genetyczna struktura populacji zagrożonego gatunku motyla szlaczkonia szafrańca (Colias myrmidone)

 

Instytut Biologii Ssaków PAN

Promotor dr hab. Michał Żmihorski

Zależności między socjoekonomią a bioróżnorodnością w krajobrazie rolniczym [2 miejsca; grant Narodowego Centrum Nauki]

Ekologiczne skutki gradacji kornika drukarza w Puszczy Białowieskiej [2 miejsca]

 

Możliwość wskazania własnego tematu

Umożliwiamy proponowanie tematów doktoratów przez samych kandydatów. W sprawie uszczegółowienia tematyki i zakresu prac doktorskich prosimy o kontakt bezpośrednio z potencjalnym promotorem.