Proponowane tematy doktoratów

 

Instytut Paleobiologii PAN

Lista potencjalnych promotorów wraz z obszarami zainteresowań http://www.paleo.pan.pl/pl/index.html

 

Instytut Parazytologii PAN

Promotor prof. dr hab. Grzegorz Karbowiak

Dynamika sezonowa zakażeń kleszczy patogenami chorób transmisyjnych [The seasonal dynamics of ticks infections with transmission diseases pathogens]

Inne tematy zostaną ogłoszone nie później niż 06.06.2022

 

Muzeum i Instytut Zoologii PAN

Ujawnienie mechanizmów wykorzystywanych przez inwazyjne mrówki do adaptacji do aktualnych i
przyszłych warunków środowiskowych

Filogeneza i biogeografia biedronek z rodzaju Rhyzobius – badania na podstawie analizy danych molekularnych, morfologicznych oraz kopalnych.

Instytut Biologii Ssaków PAN

Pozostałe tematy zostaną ogłoszone nie później niż 06.06.2022

 

Możliwość wskazania własnego tematu

Umożliwiamy proponowanie tematów doktoratów przez samych kandydatów. W sprawie uszczegółowienia tematyki i zakresu prac doktorskich prosimy o kontakt bezpośrednio z potencjalnym promotorem.