Muzeum i Instytut Zoologii PAN

W Muzeum i Instytucie Zoologii PAN prowadzimy badania nad współczesną i kopalną fauną Polski i świata, jej genezą, zróżnicowaniem i przemianami. Przede wszystkim prowadzimy prace o charakterze taksonomiczno-filogenetycznym oraz ekologicznym, z wykorzystaniem najnowszych metod (m.in. genetyki molekularnej, w tym sekwencjonowanie nowej generacji). Współpracujemy w licznymi instytucjami naukowymi w kraju i za granicą, realizując wspólne projekty badawcze.

Spośród szerokiego spektrum  prowadzonych przez nas prac badawczych, jesteśmy szczególnie zainteresowani doktorantami, którzy pomogą nam rozwijać wiedzę na temat:

  1. filogenetyki i rekonstrukcji przebiegu ewolucji, oraz procesów kształtowania się faun kopalnych i współczesnych bezkręgowców;
  2. ekologii oraz ewolucji i filogenezy kręgowców;
  3. genetyki konserwatorskiej zwierząt i jej praktycznych aspektów;
  4. ekologii behawioralnej i konkurencji w obrębie wielogatunkowych zgrupowań mrówek i organizmów myrmekofilnych oraz pasożytnictwa społecznego mrówek;
  5. ekologii poszczególnych gatunków ptaków i rozpoznania stanu krajowej awifauny;
  6. trwałości zgrupowań, różnorodności genetycznej populacji oraz różnorodności gatunkowej w środowiskach o różnym stopniu odkształcenia od stanu naturalnego.

 

Więcej informacji o Muzeum i Instytucie Zoologii PAN tutaj.