Struktura

Rada Szkoły

Radę Szkoły tworzą Koordynatorzy, czterech przedstawicieli instytutów tworzących szkołę oraz jeden przedstawiciel doktorantów

 Koordynatorzy

dr hab. Barbara Kremer (Instytut Paleobiologii PAN),

dr hab. Przemysław Chylarecki (Muzeum i Instytut Zoologii PAN), kierownik szkoły,

dr hab. Marta Kołodziej-Sobocińska (Instytut Biologii Ssaków PAN),

dr hab. Jakub Gawor (Instytut Parazytologii PAN).

Przedstawiciele Rad Naukowych Instytutów w Radzie Szkoły

prof. dr hab. Anna Kozłowska (IPAL PAN),

prof. dr hab. Joanna Gliwicz (MiIZ PAN),

dr hab. Krzysztof Schmidt (IBS PAN)

dr hab. Justyna Bień-Kalinowska (IPAR PAN)

Przedstawiciel doktorantów

wakat