Instytut Paleobiologii PAN

W Instytucie Paleobiologii PAN prowadzone są badania kopalnego zapisu historii życia na Ziemi w ścisłym związku z badaniami geologicznej historii planety. Ten unikatowy dla paleobiologii zakres tematyki badawczej jest przyczyną, że szereg kluczowych problemów jakie stają przed dziś przez ludzkością, m.in. globalne zmiany klimatyczne, zakwaszanie oceanów, zyskują wymiar czasowy mierzony milionami lat. Z tej perspektywy zrozumiałe stają się również zmiany ewolucyjne świata żywego,  a badania pracowników Instytutu koncentrują się na zrozumieniu mechanizmu tych zmian. Duży rozmach tym badaniom nadaje szereg międzynarodowych i krajowych projektów badawczych w których uczestniczą pracownicy Instytutu, a także szeroka międzynarodowa współpraca. W Instytucie Paleobiologii istnieje możliwość realizacji tematów doktorskich z szeroko pojmowanych nauk biohistorycznych, szczególnie z paleobiologii bezkręgowców i kręgowców, paleo-geomikrobiologii, biomineralizacji, biogeochemii izotopów stabilnych, wczesnej ewolucji życia na Ziemi, a także w zakresie rekonstrukcji morskich i jeziornych środowisk życia w przeszłości Ziemi

Więcej informacji na stronie Instytutu