Aktualności

Archived

richmond hill, ga building permits, pretérito perfeito composto, woman found dead in westminster, ca, nnas advisory report sample, va physician salary 2021, rosalie bolin daughters, jimmy gambina height, how to clean hydro flask lunch box, gothic 3 alternative balancing, região nordeste: estados, french fourragere 1st infantry division, epilepsy and neurodiversity, la bonita weekly ad, jewelry making classes buffalo, ny, martin cummins outer banks,Related: classic bolognese sauce, boykin spaniel duck hunting, bichon frise female weight, cairn terrier for sale craigslist, afghan hound original purpose, hovawart dog for sale near amsterdam, is the docker daemon running linux, boerboel protection dogs for sale, teacup maltipoo for sale texas, what should i feed my maltese puppy, beagle rescue wyoming, fleetwood german wirehaired pointers, toy whoodle puppies for sale near valencia, array of pointers to strings, maltipoo puppies for sale knoxville tn,Related: great pyrenees husky mix puppy, border collie puppy for sale, female akita for breeding, golden retriever 7 weeks old, toy poodles for sale charleston sc, boxer dogs needing homes near me, lagotto romagnolo eye color, miniature schnauzer cancer, rottweiler breeders texas, spring_profiles_active environment variable docker, great dane service dog training, sussex spaniels for sale near illinois, labradoodle breeders oregon, baby dachshund for sale near me, docker get files from stopped container,

Archived

skull indentation in adults nhs, ohio state running backs since 2010, baseball standings calculator, brian giles current wife, texas hill country land liquidation, advantages and disadvantages of animals living alone, susquehanna university sassafras complex, risks, assumptions, issues and dependencies examples, sodimac atención al cliente argentina, where is the house in the carvana commercial, supertanskiii real name, rival stars horse racing breeding guide, maria de jesus brazil 1964 condition, jornal nacional de ontem, guaranteed approval loans canada,

Archived

super 32 wrestling results, gantt chart exercises for students, astros cheating memes, kosmi not working, solution chalet shannon, meatloaf recipe for dogs with kidney disease, capellini spezzati soup, cassio college watford, cottages to rent in scotland, how did tambu passed away, arctic raspberry for sale, derelict houses for sale tasmania, similarities between max weber and frederick taylor, sprout mortgage shutting down, how to cast off with pom pom wool,Related: is ohio state pro shop legit, christopher lee tate hempstead, tx, nonpublic school not seeking state approval louisiana, dayton, ohio snowfall by year, infinity divided by any number, president of the united states readworks answer key, recent deaths in covington ga, ppd id number lookup, cia underground facilities in st louis, glenhill and company blankets, orangeburg county forfeited land commission, cp24 anchors fired, viking studios discord, how old is hobbybear from hobbykidstv 2021, how many registered voters in new york state 2021,Related: farmers home furniture ultipro login, jefferson parish jail mugshots, silas gaither wedding, acfb oasis insight login, antonio cupo married dorothy wang, rescue alpacas for sale uk, amex platinum supplementary card, london waterloo to weymouth stops, adventist health white memorial claims address, train from waco to fort worth, consulado de guatemala en south carolina, dr joyce hill adam liaw mother, who is clarence gilyard wife, does seth williams still work for wtam 1100, moyina usb console cable driver,Related: scholars pack vs explorer’s pack, artificially forced crossword clue, toefl examen simulacro, sara rejaie and charlie mcdermott, hidden folks ninja seagull, cible 14×14 à imprimer, country concerts st louis 2023, why was trilostane taken off the market, territory idle save editor, rp33 sonar manual pdf, john gray gubler, hegemonic masculinity advantages and disadvantages, invalid bytes32 string no null terminator, shark floor nozzle replacement, weird laws in luxembourg,

Archived

what does the blue circle mean on ourtime, sparkman wharf webcam, native american symbols copy and paste, types of interchanges at expressways are called, what is ego disintegration quizlet, hoosier stew origin, how to tighten tattoo choker, deramores studio dk mist, layunin ng cupid at psyche, south wales police helicopter tracker, kake news anchor leaving, advantages and disadvantages of lifting the corporate veil, joseph testa obituary, poconos snowmobile tours, is lynn still on aurora teagarden mysteries,Related: norwich magistrates court news, alfretta johnson vaughn, do nfl teams practice in their stadiums, who is kody antle’s mom, fbi hrt 60 minutes, avila golf and country club membership costs, coquette archetype test, 6132 foggy bottom circle charlotte, nc 28213, rockne tarkington net worth, infinity band chicago schedule, versão global o que significa, houses for rent asheboro nc craigslist, should i stay or go hgtv cancelled, how to open sharepoint link in desktop app, franchising de distribuição,

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

Szkoła Doktorska BioPlanet otwiera nabór na czteroletnie kształcenie doktorantów na rok akademicki 2021/2022. Zgłoszenia przyjmowane są – w zależności od tematu – od 10 czerwca 2021 do 22 czerwca, 10 sierpnia lub 10 września 2021 . Dalsze informacje o naborze, proponowanych tematach doktoratów, kryteriach wyboru doktorantów, programie kształcenia itd. można znaleźć w zakładce „Ogłoszenie o naborze”

Studia w końcu maja i w czerwcu

W nawiązaniu do ostatnich rozporządzeń MNiSW, kontynuujemy prowadzenie zajęć w trybie zdalnym. Dotyczy to przede wszystkim wykładów i zaliczeń z „Evo-devo”. Zaległe egzaminy z „Biologii ewolucyjnej” zostaną przeprowadzone z użyciem platform wideokonferencyjnych. Będziemy się indywidualnie kontaktować z doktorantami (e-mail, telefon) by uzgodnić szczegóły proponowanych rozwiązań. Tryb działania szkoły może ulec zmianie, w zależności od zaleceń Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i decyzji rządu.

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021

Szkoła Doktorska BioPlanet otwiera nabór na czteroletnie kształcenie doktorantów na rok akademicki 2020/2021. Zgłoszenia przyjmowane są – w zależności od tematu – od 10 czerwca do 10 września 2020 lub do 25 czerwca 2020. Dalsze informacje o naborze, proponowanych tematach doktoratów, kryteriach wyboru doktorantów, programie kształcenia itd. można znaleźć na w zakładce „Ogłoszenie o naborze

Studia w czasie epidemii koronawirusa

W nawiązaniu do ostatnich decyzji MNiSW, informujemy iż z uwagi na trwającą pandemię COVID-19, przedłużamy do 24 maja 2020r zawieszenie wszystkich zajęć prowadzonych w Szkole BioPlanet. Do 20 maja doktoranci zostaną poinformowani (pocztą elektroniczną i wpisem na stronie www szkoły) o możliwym przedłużeniu lub skróceniu terminu zawieszenia zajęć. Prosimy o pozostawanie w kontakcie (via e-mail) z promotorami, by na bieżąco uzgadniać możliwości i zakres prac możliwych do wykonania dla potrzeb rozpraw doktorskich.

Słuchacze wykładów „Evo-devo” proszeni są o pozostawanie w kontakcie z wykładowczynią, w celu otrzymywania dalszych materiałów do zajęć pierwotnie przewidzianych do przeprowadzenia w okresie zawieszenia.

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 w Szkole Doktorskiej BioPlanet

W środę 23 października zainaugurowano nowy rok akademicki w Szkole Doktorskiej BioPlanet,

Szkoła ta przygotowuje do uzyskania stopnia doktora w dyscyplinach nauki biologiczne oraz nauki o Ziemi i środowisku i tworzą ją cztery instytuty Polskiej Akademii Nauk: Instytut Paleobiologii, Instytut Parazytologii, Instytut Biologii Ssaków oraz Muzeum i Instytut Zoologii, który jest liderem Szkoły.

Na spotkaniu zebrali się nie tylko nowi doktoranci, ale także ich przyszli promotorzy, koordynatorzy Szkoły z poszczególnych Instytutów oraz dyrekcje instytutów.

Po odebraniu ślubowania i wręczeniu indeksów, kierownik szkoły – dr hab. Przemysław Chylarecki –przedstawił doktorantom i ich opiekunom najważniejsze aspekty zarówno samego toku kształcenia jak i funkcjonowania Szkoły

Otwarty dla publiczności wykład inauguracyjny Szkoły zatytułowany „Refugees among mammals” wygłosił prof. Rafał Kowalczyk, dyrektor Instytutu Biologii Ssaków PAN.

Fotografie (C) J. Romaniuk

Zaproszenie na Inaugurację roku akademickiego 2019/2020 w Szkole Doktorskiej BioPlanet

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020 w Szkole Doktorskiej odbędzie się w dniu 23 października 2019 r. o godz. 11:00 w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN w Warszawie. Podczas inauguracji przewidziane jest złożenie ślubowania przez doktorantów Szkoły. W ramach uroczystości, w części otwartej dla publiczności, o godz. 12:00 prof. Rafał Kowalczyk wygłosi wykład inauguracyjny pt. „Refugees among mammals”. Program inauguracji dostępny jest tutaj.