Aktualności

Rekrutacja na rok akademicki 2021/2022

Szkoła Doktorska BioPlanet otwiera nabór na czteroletnie kształcenie doktorantów na rok akademicki 2021/2022. Zgłoszenia przyjmowane są – w zależności od tematu – od 10 czerwca 2021 do 22 czerwca, 10 sierpnia lub 10 września 2021 . Dalsze informacje o naborze, proponowanych tematach doktoratów, kryteriach wyboru doktorantów, programie kształcenia itd. można znaleźć w zakładce „Ogłoszenie o naborze”

Studia w końcu maja i w czerwcu

W nawiązaniu do ostatnich rozporządzeń MNiSW, kontynuujemy prowadzenie zajęć w trybie zdalnym. Dotyczy to przede wszystkim wykładów i zaliczeń z „Evo-devo”. Zaległe egzaminy z „Biologii ewolucyjnej” zostaną przeprowadzone z użyciem platform wideokonferencyjnych. Będziemy się indywidualnie kontaktować z doktorantami (e-mail, telefon) by uzgodnić szczegóły proponowanych rozwiązań. Tryb działania szkoły może ulec zmianie, w zależności od zaleceń Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i decyzji rządu.

Rekrutacja na rok akademicki 2020/2021

Szkoła Doktorska BioPlanet otwiera nabór na czteroletnie kształcenie doktorantów na rok akademicki 2020/2021. Zgłoszenia przyjmowane są – w zależności od tematu – od 10 czerwca do 10 września 2020 lub do 25 czerwca 2020. Dalsze informacje o naborze, proponowanych tematach doktoratów, kryteriach wyboru doktorantów, programie kształcenia itd. można znaleźć na w zakładce „Ogłoszenie o naborze

Studia w czasie epidemii koronawirusa

W nawiązaniu do ostatnich decyzji MNiSW, informujemy iż z uwagi na trwającą pandemię COVID-19, przedłużamy do 24 maja 2020r zawieszenie wszystkich zajęć prowadzonych w Szkole BioPlanet. Do 20 maja doktoranci zostaną poinformowani (pocztą elektroniczną i wpisem na stronie www szkoły) o możliwym przedłużeniu lub skróceniu terminu zawieszenia zajęć. Prosimy o pozostawanie w kontakcie (via e-mail) z promotorami, by na bieżąco uzgadniać możliwości i zakres prac możliwych do wykonania dla potrzeb rozpraw doktorskich.

Słuchacze wykładów „Evo-devo” proszeni są o pozostawanie w kontakcie z wykładowczynią, w celu otrzymywania dalszych materiałów do zajęć pierwotnie przewidzianych do przeprowadzenia w okresie zawieszenia.

Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 w Szkole Doktorskiej BioPlanet

W środę 23 października zainaugurowano nowy rok akademicki w Szkole Doktorskiej BioPlanet,

Szkoła ta przygotowuje do uzyskania stopnia doktora w dyscyplinach nauki biologiczne oraz nauki o Ziemi i środowisku i tworzą ją cztery instytuty Polskiej Akademii Nauk: Instytut Paleobiologii, Instytut Parazytologii, Instytut Biologii Ssaków oraz Muzeum i Instytut Zoologii, który jest liderem Szkoły.

Na spotkaniu zebrali się nie tylko nowi doktoranci, ale także ich przyszli promotorzy, koordynatorzy Szkoły z poszczególnych Instytutów oraz dyrekcje instytutów.

Po odebraniu ślubowania i wręczeniu indeksów, kierownik szkoły – dr hab. Przemysław Chylarecki –przedstawił doktorantom i ich opiekunom najważniejsze aspekty zarówno samego toku kształcenia jak i funkcjonowania Szkoły

Otwarty dla publiczności wykład inauguracyjny Szkoły zatytułowany „Refugees among mammals” wygłosił prof. Rafał Kowalczyk, dyrektor Instytutu Biologii Ssaków PAN.

Fotografie (C) J. Romaniuk

Zaproszenie na Inaugurację roku akademickiego 2019/2020 w Szkole Doktorskiej BioPlanet

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020 w Szkole Doktorskiej odbędzie się w dniu 23 października 2019 r. o godz. 11:00 w Muzeum i Instytucie Zoologii PAN w Warszawie. Podczas inauguracji przewidziane jest złożenie ślubowania przez doktorantów Szkoły. W ramach uroczystości, w części otwartej dla publiczności, o godz. 12:00 prof. Rafał Kowalczyk wygłosi wykład inauguracyjny pt. „Refugees among mammals”. Program inauguracji dostępny jest tutaj.

 

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ W INSTYTUCIE PALEOBIOLOGII PAN

Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej BioPlanet w Instytucie Paleobiologii PAN odbędzie się 17 września (wtorek) o godz. 10.30 w Instytucie Paleobiologii PAN, Twarda 51/55, w pokoju 127.
Kandydaci są proszeni o przygotowanie dwóch krótkich prezentacji PowerPoint (4-10 slajdów): jednej dotyczącej swojej pracy magisterskiej oraz drugiej przedstawiającej główne założenia planowanej rozprawy doktorskiej.