Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 w Szkole Doktorskiej BioPlanet

W środę 23 października zainaugurowano nowy rok akademicki w Szkole Doktorskiej BioPlanet,

Szkoła ta przygotowuje do uzyskania stopnia doktora w dyscyplinach nauki biologiczne oraz nauki o Ziemi i środowisku i tworzą ją cztery instytuty Polskiej Akademii Nauk: Instytut Paleobiologii, Instytut Parazytologii, Instytut Biologii Ssaków oraz Muzeum i Instytut Zoologii, który jest liderem Szkoły.

Na spotkaniu zebrali się nie tylko nowi doktoranci, ale także ich przyszli promotorzy, koordynatorzy Szkoły z poszczególnych Instytutów oraz dyrekcje instytutów.

Po odebraniu ślubowania i wręczeniu indeksów, kierownik szkoły – dr hab. Przemysław Chylarecki –przedstawił doktorantom i ich opiekunom najważniejsze aspekty zarówno samego toku kształcenia jak i funkcjonowania Szkoły

Otwarty dla publiczności wykład inauguracyjny Szkoły zatytułowany „Refugees among mammals” wygłosił prof. Rafał Kowalczyk, dyrektor Instytutu Biologii Ssaków PAN.

Fotografie (C) J. Romaniuk