ROZMOWA KWALIFIKACYJNA DO SZKOŁY DOKTORSKIEJ W INSTYTUCIE PALEOBIOLOGII PAN

Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej BioPlanet w Instytucie Paleobiologii PAN odbędzie się 17 września (wtorek) o godz. 10.30 w Instytucie Paleobiologii PAN, Twarda 51/55, w pokoju 127.
Kandydaci są proszeni o przygotowanie dwóch krótkich prezentacji PowerPoint (4-10 slajdów): jednej dotyczącej swojej pracy magisterskiej oraz drugiej przedstawiającej główne założenia planowanej rozprawy doktorskiej.